Privacy beleid voordeelbuurt.nl

INLEIDING

Voordeelbuurt verplicht zich ertoe de online privacy van klanten te respecteren en erkent de noodzaak om de bedrijfsmatige en persoonlijke identiteitsgegevens ("persoonlijke gegevens") die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

DEFINITIE

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een (rechts-) persoon kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een woon- en/of vestigingsadres of een ander fysiek adres, en e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé.

Als u via de website persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kan Voordeelbuurt die gegevens doorgeven, binnen Voordeelbuurt of aan serviceproviders buiten Voordeelbuurt, waarbij de gegevens vanuit uw land en rechtsgebied terecht kunnen komen in andere landen en rechtsgebieden in andere delen van de wereld.

Voordeelbuurt streeft ernaar te voldoen aan alle wetten overal ter wereld die gericht zijn op het beschermen van uw privacy. Hoewel wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, beoogt Voordeelbuurt vast te houden aan de principes die in dit document voor online privacy uiteen worden gezet, zelfs als in verband met het bovenstaande, uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven naar andere landen waar geen "adequaat" beschermingsniveau is vereist voor uw persoonlijke gegevens. Met andere woorden, het is ons doel uw persoonlijke gegevens te beschermen waar deze ook mogen worden verzameld, overgedragen of bewaard.

COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNIEKEN

Sommige webpagina's van Voordeelbuurt werken met "cookies" of andere traceertechnieken. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers hebt u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen.

In de meeste browsers hebt u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website.

Met traceertechnieken kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: namen van internetdomeinen en host namen, IP-adressen (Internet Protocol), door u gebruikte browsersoftware en besturingssysteem, klikpatronen en datums en tijdstippen waarop u onze site hebt bezocht. Met behulp van cookies en andere traceertechnieken kunnen wij onze website en uw waardering daarvoor verbeteren. Ook kunnen we trends vaststellen en statistische analyses uitvoeren op basis van gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten.

Voordeelbuurt houdt zich aan de volgende principes om uw privacy veilig te stellen

BEVEILIGING

Waar uw persoonlijke gegevens binnen Voordeelbuurt of uit naam van Voordeelbuurt ook worden bewaard, Voordeelbuurt streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

TOEGANG/CORRECTHEID

Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft, wenst Voordeelbuurt er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als uw persoonlijke gegevens via internet worden vastgelegd, biedt Voordeelbuurt u ook een manier om met ons in contact te treden als u deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Wij zullen binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

SERVICES VAN DERDEN

Op Voordeelbuurt.nl worden in opdracht van Voordeelbuurt bepaalde services geleverd door derden. Voordeelbuurt kan informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, die door Voordeelbuurt via internet is verzameld doorgeven aan externe serviceproviders die helpen bij het leveren van programma's, producten, informatie en services. Ook het onderhoud van de website en de mailinglijsten van Voordeelbuurt is grotendeels in handen van serviceproviders. Voordeelbuurt neemt binnen redelijke grenzen alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze externe serviceproviders zich ertoe verplichten uit naam van Voordeelbuurt de persoonlijke gegevens te beveiligen.

UW TOESTEMMING

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van ons beleid voor online privacy en met de verwerking door Voordeelbuurt van uw persoonlijke gegevens voor de doelen die hierboven worden genoemd en die op de desbetreffende websites worden vermeld. Als ons beleid voor online privacy verandert, zal Voordeelbuurt binnen redelijke grenzen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen duidelijk en gedurende een redelijke periode op onze website te publiceren.

Nederland, januari 2017.